Motoristična oblačila
Dodatna oprema
Servisni in potrošni material

Izdelkov v košarici: 0

Vsebina košarice

Št. izdelkovNazivCena
1xIzdelek 196,00 €
1xIzdelek 2690,00 €
Skupaj:786,00 €

PASTA POLIRNA BLUING REMOVER 125ml. MATT

Koda: 9735033

Cena: 19,90 €

Na zalogi

Preveri zalogo artikla, velikost in barvo. Pošljite povpraševanje na email, ali pokličite: 041 734 440

Opis

Odstranjevalec zažganin in modre barve iz izpuha

VEČ INFORMACIJ
Navodi za uporabo: 
Čistilo nanesemo na površino. Počakamo nekaj časa da pride do kemične reakcije. V kolikor je potrebno si pomagamo še z gobico. Zbrišemo z suho krpo.
Varnostni napotki:
Vsebuje: Maščobni alkohol, etoksiliran; solna kislina Nevarno:H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P405 Hraniti zaklenjeno.

Edinstveno sredstvo za odstranjevanje zažganin modre in rjave barve iz cevi izpušnega sistema. Kombinacija kemijskih sestavin in polirnih delcev. Zagotavlja vrhunske rezultate in izpušne cevi bodo kot nove. Vsebina plastenke je 125 ml.